Komplexní zajištění kulturních akcí

Naše společnost má bohaté zkušenosti s komplexním zajištěním kulturních akcí.

Mezi tyto akce lze započítat oslavy měst a obcí, firemní eventy, hudební koncerty, divadelní či jiná obdobná představení, módní přehlídky, charitativní akce, výstavy obrazů nebo jiných uměleckých děl, různá setkání pořádané místními spolky a sportovní akce na amatérské nebo vrcholové úrovni.

Pro tyto akce není rozhodující lokace, ale předpokládaný počet návštěvníků. Komplexním zajištěním se rozumí nejen nabídka fyzické ochrany osob a ostrahy majetku, ale rovněž také zajištění služeb, kterými jsou např. služby pořadatelské, úklidové, dopravní, zdravotní či požární.

V případě zájmu můžeme zajistit tým, který je určený pro dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemní komunikaci s fyzickou ostrahou zaparkovaných vozidel v předem určeném místě.

Vždy bude záležet na představě klienta. Ze strany TCR SECURITY je nutné předem provést na místě fyzickou kontrolu lokace. Následným výstupem je zjištění možných bezpečnostních rizik a předložení návrhu ochranných opatření. Navštivte naši fotogalerii a podívejte se, jak pracujeme.

Do fyzické ochrany osob můžeme započítat i ochranu účinkujících po celou dobu jejich přítomnosti, včetně vystoupení na pódiu. Pro vystupující nebo VIP osoby zajistíme v rámci služby SHUTTLE SERVIS mobilní dopravu na základě smluvního ujednání.

Pro vysoký komfort účinkujících zajistíme přistavení karavanů v místě konání akce. Nabízíme také přítomnost hostesek v požadovaném počtu.

Pokud si budete přát, zajistíme kompletní úklidové služby, včetně likvidace odpadu. Úklid může být průběžný během celé akce, nebo pouze závěrečný po skončení akce.

Jestliže je na kulturní akci vybíráno vstupné, nabízíme fyzickou ochranu při převozu finanční hotovosti. Pokud je potřeba převést jiné cennosti, tak nabízíme pro obě tyto varianty volitelnou možnost převozu vozidlem s balistickou ochranou.

Děkujeme za důvěru
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Kompletní ochrana kulturních akcí Kompletní ochrana kulturních akcí Kompletní ochrana kulturních akcí Kompletní ochrana kulturních akcí Kompletní ochrana kulturních akcí Kompletní ochrana kulturních akcí Kompletní ochrana kulturních akcí Kompletní ochrana kulturních akcí