Facility management


Správa objektu z naší strany znamená, že zajistíme v první řadě fyzickou ostrahu majetku ve formě movité i nemovité a to za využití uniformovaných či civilně oděných pracovníků. Tito pracovníci mohou rovněž provádět skenování osob ke zjištění vnášení anebo vynášení zakázaných předmětů.

V současné době celá řada společností požaduje možnost fyzické kontroly zaměstnanců v první etapě jejich pracovní neschopnosti. Zákonné oprávnění provádět kontrolu dodržování režimu pracovní neschopnosti má zaměstnavatel. Z výše uvedeného je patrné, že tyto služby budou vhodné zejména pro podnikatelské subjekty.

K ostraze majetku lze využít různých technologií, kdy není nutná fyzická přítomnost pracovníka a správa ostrahy je vykonávána dálkově pomocí elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), případně elektronických požárních systémů (EPS). Tyto dálkové monitorovací systémy jsou přitom obvykle napojeny na pult centrální ochrany (PCO). K této variantě se hojně využívá kamerový systém (KS).

Pokud klient nedisponuje uvedenými technologiemi, nebo jimi naopak disponuje a jsou technicky zastaralé, nabízí TCR SECURITY jejich nákup s kompletním záručním i pozáručním servisem. Vždy je potřeba provést bezpečnostní analýzu a zjistit, jaká technologie a v jakém množství bude potřeba.

Služby fyzické přítomnosti a ostrahy na dálku se dají různě časově kombinovat. Nejčastěji se nabízí fyzická ostraha v době přítomnosti zaměstnanců. Mimo tuto dobu se využívá ostraha na dálku s výjezdovým týmem, který je schopný se v případě narušení bezpečnosti dostavit na místo a zjistit důvod narušení bezpečnosti. Jako běžný standard je považována komunikace se složkami IZS. Nezřídka se jedná o narušení bezpečnosti z důvodu vloupání, nebo počínajícího požáru. Důležitým finančním aspektem je také to, že na střežený objekt pohlíží pojišťovny jako na zajištěný majetek a lze získat výhodnější smluvní podmínky.

Součástí bezpečnostních služeb ze strany TCR SECURITY je rovněž úklidový servis. Po vzájemné komunikaci se vyhodnotí současný stav a následně se doporučí harmonogram úklidu. Za úklidový servis není považován pouze úklid kancelářských prostor, ale kompletní služby v této oblasti bez ohledu na podnikatelský obor. Mimo pravidelný úklid je možné dohodnout pouze jednorázový úklid, který se zpravidla provádí před různými audity nebo po rekonstrukci či výstavbě.

Jako nepravidelné služby nabízíme v oblasti běžné údržby úpravu travnatých ploch, instalatérské, zednické anebo malířské práce. V případě zájmu můžeme zajistit údržbu v pravidelném režimu.

Nejen pro VIP klientelu nabízíme náš SHUTTLE SERVIS. Potřebujete přepravit zahraniční návštěvu, odvézt někoho na služební cestu anebo jen každý den vozit vedoucí management? S naší společností to není žádný problém a tato služba je kdykoliv k dispozici s neomezeným časovým obdobím.